HABERLER

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN: COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Kamu ihalelerinde koronavirüs nedeniyle süre uzatımı ve feshe ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.

Kamu ihalelerinde, Covid-19 salgını nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya feshe ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre, Covid-19 salgını nedeniyle kamu ihalelerinde sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine yönelik başvurular yükleniciler tarafından sözleşmenin taraf olduğu idareye yapılacak.

İlgili idare tarafından incelenecek başvurular için karar alınmadan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesi alınacak.

Ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebilecek.

Haberin Fotoğrafları :< Haber Listesine Dön
© 2014 Akamder All Rights Reserved
Reşatbey Mah. Adalet cad. Kadir cennet apt. No:23/1 zemin kat
PK: 01120
Seyhan / Adana
(322) 402 06 06
(533) 582 32 96