Ziyarette konuşan Çevre Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin “AKAMDER son yıllarda başarılı çalışmalarıyla gündemde yer almaktadır. Bu ziyaretteki nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kurum olarak birlikteki çalışmalarımız elbette büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden işlerin hizmetlerin daha başarılı olması için istişarelerimiz devam edecektir. Bu anlamda yeni gelişmeleri sunmak açıklamak bilgilendirmek konusunda kurum olarak her türlü desteği vereceğiz.” Dedi.

Müteahhitlik sınıflandırılması hakkında şöyle devam etti; 02 mart 2019 tarihli 30702 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yönetmeliğine göre; Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜME EK YETERLİLİK ŞARTI

Müteahhitleri 9 sınıfa ayıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüme ek bir bölüm açacak. Eğer yapılacak iş dönüşüm projesi ise yeterlilik konusunda daha titiz davranılacak, 1 üst sınıf olma zorunluluğu aranacak. Mesela B sınıfı bir müteahhidin yapabileceği bir proje var, eğer bu proje dönüşüm kapsamındaysa firmanın A sınıfı şartlarına sahip olması istenecek. Bu şekilde kentsel dönüşü projelerinin aksamasının önüne geçilecek, vatandaşın mağduriyeti önlenecek.