HABERLER

KAMU MÜTEAHHİTLİĞİNDE SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE ETKİLERİ

                          

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu özellikle inşaat sektörü açısından önemli   yenilikler ile çağdaş uygulamalar getirmesine rağmen uygulamada bir takım problemler,  geriye dönülmez ekonomik çıkmazlar getirmektedir. Hukuki terimlerin kullanılmış olması ve genelde uzun cümle yapılarının metne hâkim olmasından ötürü; metnin anlaşılması zor ve ilk bakışta algılanması güç olmaktadır. Kullanılan cümleler genelde uzun tutulmuş; her alt konuya ayrılmış olan paragrafların tek bir cümleden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu durum, anlatımın yalın ve açık olamamasına sebebiyet vermektedir.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği olarak saha da gördüğümüz ivedilikle çözülmesi gereken 3 ana başlık belirledik, çözüm önerilerimizi ve çevresel olumlu katkılarını sunduk. Bu sorunlar:

 

1.      YAKLAŞIK MALİYETLERİN BİRİM FİYATLARINA UYGUN OLMAMASI

Özellikle birçok farklı iş kalemini içinde barındıran yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanun uygulamalarında küçük ölçekli yapım işleri ile büyük ölçekli yapım işlerinin aynı şablon ve yaklaşım ile değerlendirilmesi sıkıntılara neden olmaktadır. Yaklaşık maliyet hazırlayanların; ne kadar düşük hazırlarsam o kadar takdir alırım amirlerimden yaklaşımından vazgeçip, kanun koyucu Birim Fiyat Cetveline tam ve eksiksiz uyma zorunluluğu ile;

 • Lokomotif olarak adlandırılan müteahhitlik sektörü, piyasaya domino etkisi ile canlandırma trendini hep yukarı seyrettirecektir.
 • Yaklaşık maliyet hazırlayanlar, kanuna uyma zorunluluğu ile kurumsallaşacaklardır.
 • Piyasa fiyatı diye tabir edilen mesnetsiz yol, fiyat alınan firmaların dönemsel hareketlerinden etkilenmeden, net ve kesinlik kazanacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti; çeşitli etnik kimlik, çeşitli yapı vb. unsur memuriyet zihniyetlerine son verecektir.
 • Sektördeki bilinçsiz ve tekniğe uygun olmayan fiyatların yok olmasına olumlu katkı sağlayacaktır.
 • Daha verimli iş olanağı ile istihdam artacak, bu kez olumlu domino etkisi ile piyasa rahatlayacaktır.

 

2.      ANALİZLERİN GİZLİ TUTULMASI

Özellikle alt yapı işlerinde analizlerin gizli tutulmasının gerekliliğini anlamak imkansız. Her firmanın bakış açısına göre teklif çıkmasına sebebiyet verdiğinden, Analizlerin ihale öncesi yükleniciye  açık  olunması ile;

 • Tekliflerde rekabet artırıcı olumlu katkı sağlayacaktır.
 • İdare ile yüklenici arasındaki; mesafe ve malzeme netleşecektir.
 • İdare ne istediğini, yüklenici ne yapacağını bilmenin rahatlığı ile çalışacaktır.
 • Şeffaflık kesinleşecektir.
 • İhalelere katılım oranını arttıracaktır.
 • İhale öncesi yapılan hataların farkına varılıp yeni modalite üretmek kolaylaşacaktır.

 

3.      İŞ DENEYİM BELGELERİNİN VERİ ALTINA ALINMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ

İş Deneyim Belgeleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde yaşanan en önemli sorunlardan bir diğeridir. Konu data yöntemi ile veri tabanı oluşturulmak kaydı ile uzun süredir faaliyet gösteren firmaların faaliyetlerinin devamı ve rekabetin artırılması için milli menfaat yaratması açısından da çok önemlidir. Firmanın yaptığı işlerin tamamının tek bir iş deneyim belgesinde toplanması ile;

 • Büyük metrajlı işlerin ihalesinde firma sayısı artacak, rekabet ortamı sağlanacaktır.
 • Faaliyetini uzun süre sürdüren firmalar ödüllendirilmiş olacak ve büyük işlere girebilme yetkisi ile kurumsallaşma yollarına başvuracaktır.
 • Kurumsallaşan firmaların Maliyet Muhasebesi net olduğu için, kayıp vergi sıfırlanacaktır.
 • Firmanın büyümesinin önü açılacak dolayı ile istihdam artacak devlet yükü azalacaktır.
 • Müteahhitlik Hizmet Yasasına başlangıç yapılmış olacaktır.
 • Çözüm ortakları artacak, büyüme modalitesine giren firma bulunduğu ile çevresel olumlu etki sağlayacaktır.

Kısa adı FEMA olan Federal Emergency Management Agency gibi uluslararası kurumlardaki, uygulanan ve eksiklikleri giderilmiş kanunları inceleme ve araştırma fırsatı bulmuş birisi olarak, ülkemize de şeffaflık getirecek bu düzenlemelerin ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiği kanaatindeyim.

Müteahhitlik Sektörünün Türkiye’deki yegâne temsilcisi olarak gördüğümüz (İMKON) İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonumuza ve bağlı olmakla gurur duyduğumuz Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonumuza, “belirttiğimiz sorunlar, çözüm önerileri ve etkileri” başlıklı bilgilendirme tarafımızca 11.05.2015 tarihinde bildirilmiştir.

 

Mustafa KARSLIOĞLU

ADANA KAMU MÜTEAHHİTLERİ DERNEK BAŞKANI

www.akamder.org
< Haber Listesine Dön
© 2014 Akamder All Rights Reserved
Reşatbey Mah. Adalet cad. Kadir cennet apt. No:23/1 zemin kat
PK: 01120
Seyhan / Adana
(322) 402 06 06
(533) 582 32 96